Yazilar

<< Terug naar home | Genel

Posted by Gazeteci
Jul 31, 2017

“Yurt dışındaki vatandaşlarımızın siyasal katılımı için 31 Temmuz dönüm noktasıdır”

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki seçimlere bulundukları ülkelerden katılım imkânına kavuşmalarının üçüncü senesi münasebetiyle açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Türkiye’deki seçimlere katılımın sağlanması yurt dışındaki vatandaşlarımızın anavatanla ilişkileri bağlamında tarihî bir dönüm noktasıdır. Üç sene önce yurt dışındaki vatandaşlarımızın siyasi katılım haklarının sağlandığı gibi, bundan sonra da kapsamlı diaspora politikaları bağlamında atılacak adımlarla yurt dışındaki vatandaşlarımıza dair sorumluluklarımızın takipçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi. Yeneroğlu ayrıca şunları kaydetti:

“Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız uzun yıllar sonra ilk defa Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için 31 Temmuz 2014 tarihinde bulundukları ülkelerde sandık başına gittiler. Ardından 2015 seçimleri ve geride bıraktığımız halk oylamasında da siyasi iradelerini sandığa yansıtma imkânı buldular. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın siyasi katılımlarıyla ilgili tüm engellerin ortadan kaldırılması anlamına gelen bu adım, anavatan-diaspora ilişkileri açısından da bir dönüm noktasıydı.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın dünya rekoru bir ilgiyle yüzde 50’ye dayanan siyasi katılımlarının artmasıyla birlikte onların meselelerinin TBMM’de temsil edilmesi talebi daha güçlü bir şekilde dile getirilmiş, diasporamızın sahip olduğu sorunların çözümü konusunda daha kararlı bir irade çağrısı da ortaya konmuştur. Bundan sonra da yurt dışındaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının, partilerden ve dolayısıyla anavatanlarından beklentilerinin de seçim veya hükümet programlarında daha fazla yer bulacağı kesindir.

Her ne kadar içinde yaşadıkları ülkeler vatandaşlarımızın Türkiye’deki seçimlere katılımını konjonktürel siyasi gelişmeleri gerekçe göstererek sorun haline getirse de, bu durumun uzun vadede ilgili ülkelerin menfaatine olduğu görülecektir. Zira taleplerin siyasal katılımla ilgili mecralarda yer bulmaması, öngörülemeyen başka sorunları beraberinde getirir. 50 yılı aşkın göç tarihinde yurtdışındaki insanlarımızın ihtiyaçlarının birikmesi, kronik sorun haline gelmesinin sebeplerinden birisi de siyasal katılımdaki eksik ve dolayısıyla siyasetin de ilgisizliğidir.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın dövizle askerlik bedeliyle pasaport harçlarının düşürülmesi ve yurt dışından getirilen araçların Türkiye’deki kalış süresinin uzatılması gibi günlük sorunlarının giderilmesi konularında AK Parti olarak verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Öte yandan yabancı mahkemelerin boşanma kararlarının Türkiye’de doğrudan tanınmasına ilişkin yönetmeliğin ivedilikle hazırlanması, borçlanarak emekli olan kişilerin yarı zamanlı çalışabilmesi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın siyasal katılımının kurumsallaştırılması yanında birçok farklı konuları da yakinen takip ediyoruz.

Bu adımlar atılırken anadil ve kültürü destekleyecek, özellikle de üçüncü nesil gençlerimizin Türkiye ile olan bağını güçlendirecek, iş adamlarımızın ticaret hacmini artıracak, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı ile etkin mücadele edecek mekanizmaları geliştirecek, ilgili ülkelerle işbirliğini daha da geliştirecek politikaların uygulamaya geçirilmesi elzemdir. Tam da bu noktada yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın siyasal katılım kanalıyla Türk siyasetinde etkin aktörler olarak varlıklarını ortaya koymaları, anavatanın diasporaya bakışını zenginleştirecektir. Böylelikle ‘nerede bir vatandaşımız varsa biz oradayız’ sözü daha anlamlı olacaktır.” dedi.

Jul 31, 2017
blog comments powered by Disqus
Loading posts...